መጋቢት 2015
 Mar.10—Apr.8.2023
ሰንበት ሰኑይ ሰሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም
          
10
 
1
11
 
2
12
 
3
13
 
4
14
 
5
15
 
6
16
 
7
17
 
8
18
 
9
19
 
10
20
 
11
21
 
12
22
 
13
23
 
14
24
 
15
25
 
16
26
 
17
27
 
18
28
 
19
29
 
20
30
 
21
31
 
22
1
 
23
2
 
24
3
 
25
4
 
26
5
 
27
6
 
28
7
 
29
8
 
30
 1 ቅትለት ማይ ማዕዶ፦ 5 ሰላማውያን ሰባት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ብመጥቃዕቲ ነፈርቲ ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ማይ ማዕዶ ኣብ ስምረት ኦፍላ፡ ዞባ ደቡብ ትርከብ። 2013Mai Maedo Killings: 5 Civilians were killed by Ethiopian army in an airstrike. Victims reported this incident. Simret, Ofla, South Tigray. 10 March 2021
 2 ህልቂት እንኪ ዅመል፡ ለምለም፦ 100 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጨጪፎም። መጀመርያ ነቶም ናይቲ ከባቢ ምልሻታት ኢዶም ክህቡ ንምግዳድ ጅሆ ተታሒዞም። ብድሕሪኡ ንኩሎም ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ጽምብላ፡ እንኪ ኹመል፡ ለምለም፡ ጽምብላ፡ ዞባ ሰሜን ምዕራብ። 2013Massacre in Lemlem: 100 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. They were first taken hostage to force the local militias to surrender. Afterwards all were executed. Victims reported this incident. Enkikumel, Lemlem, Tsimbla, North West Tigray. 10 March 2021
 2 ዕለተ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ 4ይ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ኣብ መተማ ገላባት ኲናት። 1881Death of Emperor Yohannes IV at the Battle of Gallabat in Metema. March 10 1889
 2 ቅትለት ቤተ ገበዝ፦ ኣሕፈሮም፡ 6 ክሳብ 22 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ዞባ ማእኸል። 2013Bete Gebez Killings: 6—22 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Location: Bete Gebez, Aheferom, Central Tigray. Mar 16, 2021
 5 ቅትለት ከተማ ውቕሮ፦ 5—6 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ተቐቲሎም። ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብሓይልታት ትግራይ መጥቃዕቲ ምስ በጽሖም ሰላማውያን ሰባት ብጥይት ረሺኖም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦምዎ። 2013Wukro Massacre: 5—6 Civilians were killed by Ethiopian soldiers. Civilians were shot when Ethiopian soldiers were attacked by Tigray forces. Victims reported this incident. Wukro, East Tigray. 14 March 2021
 9 ቅትለት መለስ ተኽለ፡ መራሒ ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበበ፥ ረዘነ ኪዳነ፥ ግደይ ገብረዋሂድ፥ ተጋሩ ብሄርተኛታት፤ ብወታደራዊ ደርጊ። 1967Meles Tekle, Addis Ababa University Student Activist; Rezene Kidane; and Gidey Gebre-Wahid - Murdered by the Derg Military Junta. Mar 18 1975
10 ደብረዘይት - ፍርቂ ፆም ኣርባዓMount of Olives, Mid-Lent
12 ቅትለት ዓዲ ነጕዳ፡ ደብሪ፦ 10 ሰላማውያን ሰባት ብደብዳብ ሰራዊት ኤርትራ ተቐቲሎም። ኣብ ሓደ ብደብዳብ ዝተተኮሰሉ ቤተክርስትያን ልዕሊ 10 ሰላማውያን ሰባት ከምዝሞቱ ይግለጽ። ደብሪ፡ መቐለ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦምዎ። 2013Adi Neguida Killings: 10 Civilians were killed by shelling by Eritrean army. It is reported that more than 10 civilians died in a church that was shelled. Victims reported this incident. Adi Neguida, Debri, Mekele, Tigray. 21 March 2021
14 ህልቂት ዝባን ገደና፦ 100 ክሳብ 115 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተጨፍጪፎም። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መንጎ ማይ ኩሕሊን ዚባን ገደናን ኣብ ዘካየዶ ዘመተ ኣማኢት ሰባት ቀቲሉ። ታሕታይ ኣድያቦ። 2013Ziban Gedena Massacre: 100—115 Civilians murdered. Eritrean army killed hundreds of people in a raid between Mai Kuhli and Ziban Gedena. Location: Tahtay Adiyabo, North West Tigray. 23 March 2021
14 ቅትለት ተካ ተስፋይ፡ ሰንዳዳ፦ 4 ክሳብ 21 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ተቐቲሎም። ወተሃደራት ኢትዮጵያ ካብ 2 ሚኒባሳት ኣውሪዶም ብውሕዱ 4 ሰላማውያን ሰባት ክቐትሉ MSF ተዓዚቡ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ተፈልየን ካብቲ ቦታ ክወጻ ተፈቒዱለን። ጋንታ MSF እውን ኣብ መንገዲ ቁሩብ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ መፈተሺ ነቑጣ መጥቃዕቲ በፂሕዋ። ሰራሕተኛታት ስካይ ኒውስ ድሒሮም ሽዑ መዓልቲ ሓሊፎም፡ ድሕሪ እቲ ቅትለት ዝተፈጸመ ሳዕቤን ርእዮም። እቲ ቅትለት ኣብ ወተሃደራዊ መጓዓዝያ ድሕሪ ዝተፈጸመ ድብያ ዝተፈጸመ ምዃኑ ተገሊጹ። ተካ ተስፋይ ኣብ ሰንዳዳ ፃዕዳ እምባ ትርከብ። 2013Teka Tesfay Killings: 4—21 Civilians were killed by Ethiopian soldiers. MSF witnessed Ethiopian soldiers executing at least 4 civilians who were taken from 2 minibuses. The women were separated from the men and allowed to leave the scene. The MSF team was also assaulted at a check point a little bit further on the road. A crew of Sky News passed later on the day and saw the aftermath of the killings. The executions happened after an apparent ambush on a military transport. Location: Teka-Tesfay, Sendada, Tsaeda Emba, East Tigray. 23 March 2021
15 ቅትለት ግሪዛና፡ ፊናርዋ፦ 11 ክሳብ 14 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ኤርትራውያን ወተሃደራት ምልሻ ትግራይ እናደለዩ ናብ ዓዲ ኣትዮም፡ ማንም ስለዘይረኸቡ ድማ 2 ህጻናት ዝርከብዎም ብውሕዱ 11 ሰባት ቀቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ግሪዛና ኣብ ፊናርዋ፡ ነበር ሓድነት፡ ሳምሬ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትርከብ። 2013Grizana Massacre: 11—14 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Eritrean soldiers came to the village looking for Tigray militia. Not finding any, they killed at least 11 people, including 2 children. Victims reported this incident. Location: Grizana, Finarwa, Nebar Hadnet, Samre, South East Tigray. 24 March 2021
20 ኣብ ሸራሮ ምስ ኢድሕ ብዝተገብረ ውግእ፤ ኣማረ ታረቀ ብኣርፒጂ ዝተሰልዐ እግሩ ኣልዒሉ “ኣጆኹም ብጾት ሰዓርቲ ኢና” እንዳበለ ክሳብዝስዋእ ይዋጋእ ነይሩ። 1969At the battle of Sheraro with the EDU, Amare Tareke’s leg was cut off by an RPG, but he fought to the end raising his leg and encouraging his comrades. Mar 29 1977
20 ቅትለት ቂልማ፡ ቦራ፦ 30 ሰላማውያን ሰባት ብሰራዊት ኤርትራ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ተቐቲሎም። ዞባ ደቡብ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Kilma Massacre: 30 Civilians were killed from shelling by the Eritrean army. Victims reported this incident. Kilma, Bora, South Tigray. 29 March 2021
21 ቅትለት ሰለኽለኻ፦ 31 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። ዕለት 21ን 22ን መጋቢት ዝተፈጸመ ግፍዒ። ሰለኽለኻ ኣብ መንጎ ኣኽሱምን ሽረን ትርከብ ከተማ እያ። 2013Selekleka Killings: 31 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Selekleka is in North West Tigray. 30 - 31 March 2021
21 ቅትለት ውቕሮ ማራይ፦ 11 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሰላማውያን ሰባት ዝሞቱ ወተሃደራት ክቐብሩ ኣዚዞም ብድሕሪኡ ቀቲሎምዎም። ውቕሮ ማራይ፡ ኣብ ታሕታይ ማይጨው፡ ዞባ ማእኸል ትርከብ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Wukro Maray Massacre: 11 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Ethiopian and Eritrean soldiers ordered civilians to bury dead soldiers and then killed them afterwards. Victims reported this incident. Tahtay Maichew, Central Tigray. 30 March 2021 - 5 April 2021
23 ቅትለት ማይ ዓፅሚ፡ ታሕታይ ማጨው፦ 22 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ወተሃደራት ኤርትራመንበሪ ገዛውቲ ኣቃጺሎም ብውሕዱ 22 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም። ማይ ዓፅሚ፡ ታሕታይ ማይጨው፡ ዞባ ማዕኸል። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Mai Atsmi Massacre: 22 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Eritrean soldiers burned down houses and killed at least 22 civilians. Victims reported this incident. Mai Atsmi, Tahtay Maichew, Central Tigray. 1 April 2021
23 ጨፍጫፍ ጥሻ፡ ታሕታይ ማጨው፦ ካብ 100 ክሳብ 200 ሰላማውያን ሰባት ወተሃደራት ኤርትራ ቀቲሎም ኣባይቲ ኣቃጺሎም። ጥሻ፡ ታሕታይ ማይጨው፡ ዞባ ማዕኸል። 23 ክሳብ ቅለት 25 ተፈጸመ መጥቃዕቲ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Tisha Massacre: 100—200 Eritrean soldiers burned down houses and killed civilians. Victims reported this incident. Tisha, Tahtay Maichew, Central Tigray. 1-3 April 2021
23 ቅትለት ዓዲ በሪኽ፦ 10 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ተቐቲሎም። ዓዲ በሪኽ፡ ዓዲ መናብር፡ ታሕታይ ቆራሮ፡ ዞባ ሰሜን ምዕራብ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Adi Berik Killings: 10 Civilians were killed by Ethiopian soldiers. Victims reported this incident. Adi Berik, Adi Menabir, Tahtay Koraro, North West Tigray. April 1, 2021
24 ሆሣዕና ምዕራባውያንWestern Psalm Sunday
24 ግፍዓዊ ቅትለት ጅራ፡ ዓዴት፦ 5 ክሳብ 20 ሲቪላት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ወተሃደራት ኤርትራ ንሰላማውያን ሰባት ካብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣውጺኦም፡ ንገሊኦም ብምርሻን ቀቲሎሞም፡ ንገሊኦም ድማ ጨውዮም ወሲደሞም። ጅራ፡ ዓዴት፡ ዞባ ማእኸል። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦምዎ። 2013Jira Killings: 5—20 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Eritrean soldiers took civilians off public transport, executed some and abducted the others. Victims reported this incident. Jira, Adet, Central Tigray. 2 April 2021
26 ቅትለት ሓውዜን፦ 10 ክሳብ 30 ሲቪል ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Killings in Hawzen: 10—30 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Hawzen, East Tigray. 3 - 4 April 2021
26 ቅትለት ሓዱሽ ዓዲ፡ ታሕታይ ማጨው፦ 70 ሲቪላት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ወተሃደራት ኤርትራ ኣባይቲ ኣቃጺሎም ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም። ታሕታይ ማይጨው፡ ዞባ ማእኸል። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Hadush Adi Massacre: 70 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Eritrean soldiers burned down houses and killed civilians. Victims reported this incident. Hadush Adi, Tahtay Maichew, Central Tigray. 3 April 2021
26 ቅትለት ችንኮ ማጆ፡ እንዳ መሆኒ፦ 17 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ተቐቲሎም። ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ጎደናታት ንሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ብጥይት ብምትኳስ ኣባ መንበሪ ገዛውቲ ተፍትሽሽ ኣካይዶም፡ ብዙሓት ሰባት ውን ጨውዮም። እዚ ድማ ኣብ ድሩኡ ምሸት ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ዝተኻየደ ውግእ እዩ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። ችንኮ ማጆ፡ መስዋእቲ፡ እንዳ መሆኒ፡ ዞባ ደቡብ። 2013Chinko Majo Massacre: 17 Civilians were killed by Ethiopian soldiers. Ethiopian soldiers shot several civilians on the streets and conducted house searches and kidnapped several people. This came after fighting in the area the night before. Victims reported this incident. Chinko Majo, Meswati, Endamehoni, South Tigray. 12 April 2021
27 ህልቂት ማይ ካዶ፦ 30 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። ማይ ካዶ፡ ሓውዜን፡ ዞባ ምብራቕ። 2013Mai Kado Massacre: 30 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Mai Kado, Hawzen, East Tigray. 5 April 2021
27 መድኀኔ ዓለም ዓምቱMedhane Alem
27 ህልቂት ዛና፦ 116 ሲቪላት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ዛና፡ ዞባ ሰሜን ምዕራብ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Zana Massacre: 116 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Zana, North West Tigray. 5 April 2021
28 ቅትለት ፍረወይኒ፦ 5 ክሳብ 7 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። 2013Freweyni Killings: 5—7 Civilians killed by Eritrean soldiers. Freweyni is a town in East Tigray. Apr 6, 2021
29 ዓርቢ ስቕለት ምዕራባውያንWestern Good Friday
29 ቅትለት ፅጌረዳ፡ ገረዓልታ፦ 6 ክሳብ 10 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። ፅጌረዳ፡ ገረዓልታ፡ ዞባ ምብራቕ። 2013Tsigereda Massacre: 6—10 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Tsigereda, Gheralta, East Tigray. 7 April 2021
Amharic Bible database created from HTML source files at Bible.org, ©Bible Society of Ethiopia. Original Tigrigna Bible text was was provided by GeezExperience.com. WongelAdvocate.com is a product of The Living Word Gospel Ministry, LWGM (ሕያው ቃል ወንጌል አገልግሎት). LWGM's mission is to provide free resources and bibles to church leaders and believers in Ethiopia.
©Copyright 2012-2023, WongelAdvocate.com. All rights reserved.