ለካቲት 2016
 Feb.9—Mar.9.2024
ሰንበት ሰኑይ ሰሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም
          
9
 
1
10
 
2
11
 
3
12
 
4
13
 
5
14
 
6
15
 
7
16
 
8
17
 
9
18
 
10
19
 
11
20
 
12
21
 
13
22
 
14
23
 
15
24
 
16
25
 
17
26
 
18
27
 
28
 
20
29
 
21
1
 
22
2
 
23
3
 
24
4
 
25
5
 
26
6
 
27
7
 
28
8
 
29
9
 
30
 1 ቅትለት ከተማ መቐለ፦ 5 ክሳብ 10 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ መዓልቲ ተቐቲሎም። ነበርቲ ከተማ ብኣማኸርቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ልኡኽ ሽማግለታት ብዝገበሮ ዑደት ተቓውሞኦም ኣካይዶም። ሓይልታት ጸጥታን ወተሃደራትን ብዘይ ኣፈላላይ ብጥይት ብምትኳስ ቅትለት ፈፀሙ። ዕለት 1ን 2ን ተፈፂሙ። 2013Mekele Killings: 5—10 Civilians killed by Ethiopian soldiers. People in the city staged a protest over the visit of a delegation of elders, led by advisers of the prime minister. Security forces and soldiers responded by shooting indiscriminately at them, killing between 5 and 10 civilians. 8-9 Feb, 2021
 1 ኦፐሬሽን ኣግኣዚ፦ ኮማንዶ ህወሓት ናብ ከተማ መቐለ ኣትዩ ኣብ 15 ደቒቓ 1,300 እሱራት ሓራ ዘውፀአሉ ወፍሪ። ለካቲት 1 1978Operation Agaazi, TPLF commando units, entered the notorious Derg prison in Mekele and freed 1,300 prisoners in 15 minutes. Feb 8, 1986
 1 ህልቂት ዓዲ ኣውሶ፦ 5 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ዓዲ ኣውሶ ኣብ ዓምዲ ወያነ ኣብ ሳምረ፡ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትርከብ። 2013Adi Awso Massacre: 5 civilians killed by Eritrean soldiers. Adi Awso, Amdi Weyane, Samre, South East Tigray. Feb 8, 2021
 1 ቅትለት ኣብ ሓውዜን፦ 11 ክሳብ 12 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ብግፍዒ ተቐቲሎም። ኣብ ውሽጢ ህንጻ ቤት ትምህርቲ እዮም ተቐቲሎም። እት ሬሳታት ድሕሪ 40 መዓልቲ እዮ ተረኺቡ። ዕለት 1 ክሳብ 7 ለካቲት ተፈፀመ። 2013Hawzen Executions: 11—12 Civilians were killed by Ethiopian soldiers. People were killed inside a school building. The bodies were only recovered after 40 days. Victims reported this incident. Hawzen Town is in East Tigray. February 2021
 3 መቕተልቲ ከተማ ውቕሮ፦ 7 ክሳብ 18 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ኣብ ሓያሎ ከተማታት ትግራይ ኣንጻር እቲ ጎበጣ ተቓውሞ ተኻይዱ። ኣብ ውቕሮ ኣብ ዝተኻየደ ተቓውሞ ብውሕዱ 17 ሰባት ተቐቲሎም። ካብዚ ዝበዝሑ ድማ ቆሲሎምን ተኣሲሮምን እዮም። 2013Wukro Massacre: 7—18 Civilians killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. In several cities in Tigray there were protest against the occupation. At least 17 people have been killed during the protest in Wukro. Even more were wounded and arrested. Wukro is in East Tigray. 10 Feb 2021
 3 ህልቂት ዓብዪ ዓዲ፦ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቆላ ተምቤን፣ ኣብ ኣቢ ዓዲን ከባቢኣን ልዕሊ 186 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሉ። ሬድዩ ጀርመን ኣብታ ከተማ ብውሕዱ 45 ሰባት ብሓይልታት ኢትዮጵያ ከምዝተቐትሉ ሓቢሩ። ነበርቲ ዓዲ ካብ 45 ክሳብ 80 ከምዝሞቱ ሓቢሮም፤ ስምረት፡ ቆላ ተምቤ። 2013Abiy Adi Massacre: Ethiopian and Eritrean defense forces killed over 186 civilians in Kola Tembien, in Abi Adi and surroundings. Deutsche Welle reported that at least 45 people were killed in the city by Ethiopian forces. Civilians reported 45—80 killed. Location: Simret, Kola Tembien, Central Tigray. Feb 10, 2021
 3 ቅትለት ፍረወይኒ፦ 7 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። 2013Freweyni Massacre: 7 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Residents reported the incident. Location: Freweyni, East Tigray. 10-11 February 2021
 3 ቅትለት ጉያ፦ 25 ሲቪላት ተቐቲሎም። ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣብ ቆላ ተምቤን (ኣቢ ዓዲን ከባቢኣን) ኣስታት 182 ሰላማውያን ሰባት ብጥይት ቀቲሎም። ገርመን ሬድዮ ናብ መቐለ ዝሃደመ ምስክር ቃለ መሕትት ብምግባር ኣብታ ከተማ ብውሕዱ 45 ሰባት ብሓይልታት ኢትዮጵያ ከምዝተቐትሉ ገሊፁ። ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ፡ ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤትን 2 መሰኻኽርን ድሕሪ ኣብ ዙርያ እታ ከተማ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ከምዝተፈጸመ ተዛሪቦም። ቴሌግራፍ ንዝደሓኑን ኣባላት ስድራቤት ግዳያትን ቃለ መሕትት ኣካይዱ። ብጠቕላላ ኣብ ኣቢ ዓዲን ከባቢኣን ዝርከባ ዓድታት ቆላ ተምቤን ልዕሊ 186 ሰባት ከምዝሞቱ ይግምቱ። ግዳያት እዮም ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Guya Massacre: 25 Civilians killed. Ethiopian and Eritrean shot and killed about 182 civilians in Kola Tembien (Abi Adi and surroundings). Deutsche Welle interviewed a witness who fled to Mekele who stated that at least 45 people were killed in the city by Ethiopian forces. In the New York Times, an aid worker and 2 witnesses spoke of attacks on civilians in the aftermath of a battle around the town. The Telegraph interviewed survivors and family members of victims. In total they estimate that over 186 people have died in Abi Adi and the surrounding villages of Kola Tembien. Victims reported this incident. Guya, Kola Tembien, Central Tigray. 10 February 2021
 4 ቅትለት ከተማ ዓድዋ፦ 7 ክሳብ 20 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ኣብ እዋን ተቓውሞ ኣንጻር እቲ ወራር፡ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ጎደናታት ከተማ ዓድዋ ካብ 7 ክሳብ 20 ሰባት ቀቲሎም። 2013Adwa Massacre: 7—20 Civilians killed by Eritrean soldiers. During a protest against the occupation, Eritrean soldiers killed between 7 and 20 people in the streets. Adwa, Central Tigray. Feb 11, 2021
 4 ቅትለት ኣብ ኣኽሱም፦ 7 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም፣ እቶም 7 ሰባት ኣብ እዋን ተቓውሞ እዩ ተቐቲሎም። 2013Killings in Aksum: 7 Civilians killed by Ethiopian and Eritrean soldiers, the 7 people were killed during a protest. Aksum, Central Tigray. Feb 11, 2021
 5 ቅትለት ሩባ ፈለግ፡ ወረዳ ኣፅቢ፦ ኣብ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ኣጽቢ ኣብ ጣብያ ሩባ ፈለግ ቁሸት ኣገዎ ፍሉይ ጎጥ ሳምራ ብዝበጽሐ መጥቃዕቲ ድሮን 4 ሰላማውያን ሰባት ሞይቶም፡ 4 ድማ ቆሲሎም። እቶም ሰላማውያን ሰባት ዝሓመመ ሰብ ሒዞም ናብ ሕክምና ከይዶም፡ መድሓኒትን ኣገልግሎት ሕክምናን ስኢኖም፡ ንዓዲ እንትምለሱ እንተለዉ እዩ እዝ ምብጥቃዕቲ ዝበፅሐ። ብጠቕላላ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሖም 18 ግዳያት እዮም። 2014Ruba Feleg Killings, Atsbi Woreda: Four civilians were killed and four others injured in a drone strike in Agew village, Ruba Feleg sub-district. The civilians were returning home after carrying a sick person to the hospital, they returned without medicine and medical services. A total of 18 victims were physically assaulted. Atsbi, East Tigray. 12 February 2022
 6 ፆም ኣርብዓ ምዕራባውያንStart of Western Lent, Ash Wednesday
 6 ቅትለት ዓዲ ዕሽር፡ ሰሓርቲ፦ 7 ክሳብ 200 ሲቪል ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ድሕሪ ናይ ዓውደ ውግእ ስዕረት ወተሃደራት ናብታ ዓዲ ብምኻድ ሕነ ንምፍዳይ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም። ድሕሪ እቲ ቅትለት ዘጋጠመ ሳዕቤን ዘርኢ ቪድዮ ውን ተቐሪጹ ተፈንዩ። ዓዲ ዕሽር፡ እስረት፡ ሰሓርቲ፡ ዞባ ሰሜን ምብራቕ ትርከብ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦምዎ። 2013Adi Esher, Massacre: 7—200 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. After battlefield losses, soldiers went to the village and killed civilians in revenge. A video was shot showing the aftermath of the killings. Victims reported this incident. Adi Esher, Esret, Saharti, South East Tigray. 13 February 2021
 8 ቅትለት ሽረ እንዳ ስላሴ፦ 3 ክሳብ 10 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ኣንጻር እቲ ወረራ ኣብ ዝተኻየደ ተቓውሞ እዮም እቶም ሰባት ተቐቲሎም። 2013Inda Silassie Killings: 3—10 Civilians were killed by Eritrean soldiers. People were killed during protest against the occupation. Shire, North West Tigray. 15 February 2021
 8 ቅትለት ዓዲ ገበና፦ 14 ክሳብ 39 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ዓዲ ገበና ኣብ ለካናይ፡ እንዳ ፈላሲ፡ ዞባ ማእኸል ትርከብ። 2013Adi Gebena Massacre: 14—39 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Residents reported the incident. Location: Adi Geba, Lakenay, Endafelasi, Central Tigray 15 February 2021
 9 ዕለተ ሞት ትግራዋይ ራእሲ ኣሉላ ናይ ኣፍሪካ ጀነራል። 1890The Death of Ras Alula, Africa’s General. Feb 15,1897
10 ቅትለት ሺና ባርያ፦ 30 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ዓዲ ጸጸር፡ ታሕታይ ኣድያቦ፡ ዞባ ሰሜን ምዕራብ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦምዎ። 2013Shina Bariya Massacre: 30 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Shina Bariya, Adi Tsetser, Tahtay Adiyabo, North West Tigray. 17-19 February 2021
11 ለካቲት 11፡ ናይ ህወሓት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስረታ። 1967Lekatit 11, Founding of TPLF Tigray People’s Liberation Front. Feb 18 1975
12 ስዕረት ፋሽስታዊ ሰራዊት ደርጊ ኣብ ናይ ሽረ ውግእ። 1981The Defeat of Ethiopia’s Army at the Battle of Shire. Feb 19 1989
12 ቅትለት ሒዋነ፦ 10 ሰላማውያን ሰባት ብናይ ኢትዮጵያ ወታሃደራት ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ወረዳ ሕንጣሎ። 2013Hiwane Killings: 10 Civilians were killed by Ethiopian soldiers. Victims reported this incident. Hiwane, Hintalo, South East Tigray. 21 February 2021
15 ቅትለት ማይ ነብሪ፦ 7 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ተቐቲሎም። ማይ ነብሪ፡ እምባ ስነይቲ፡ ዞባ ማእኸ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። 2013Mai Nebri Killings: 7 Civilians were killed by Ethiopian soldiers. Victims reported this incident. Mai Nebri, Emba Sieneti, Central Tigray. 22 February 2021
15 ቅትለት ዛና፦ 9 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ዞባ ሰሜን ምዕራብ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። 2013Zana Killings: 9 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Zana, North West Tigray
16 ኪዳና ምህረት ዓመቱKidana Mihret
16 ህልቂት ማይ ወይኒ፡ ሳምረ፦ 80 ሰላማውያን ሰባት ኣብ ጨሊ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ድሕሪ ምስዓሮም ሕነ ንምፍዳይ ብወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ማይ ወይኒ ተቐቲሎም። ልዕሊ 80 ሰባት ከምዝሞቱ ይግመት፡ ካብ ሞት ዝደሓኑ ግን ድሕሪ 3 መዓልቲ ንዝሞቱ ክቐብሩ ተፈቒዱሎም። ገለ ሬሳታት ብኣዛብእ ተበሊዖም፣ ንገሊኦም ንምልላይ ብዝተረፈ ቁራጽ ክዳን ጥራይ ህዝቢ ንምልላይ ክኢሉ። ብሳተላይት ዝተሳእለ ምስሊ ድማ፡ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣማኢት ኣባይቲ ከምዝተቓጸሉ ይሕብር። ኣዲስ ኣለም፡ ማይ ወይኒ፡ ሳምረ፡ ዞባ ደቡብ ምብራቕ። 2013Mai Weyni Massacre: 80 Civilians were killed by Eritrean soldiers in revenge after being defeated in a battle in Cheli. It is estimated that more than 80 people died, but survivors were allowed to bury the dead after 3 days. Some bodies were eaten by hyenas, for some leaving only some pieces of clothing to identify the people. Satellite imagery shows hundreds of houses in the area burned. Location: Addis Alem, Mai Weyni, Samre, South East Tigray. Feb 23, 2021
16 ህልቂት ጨሊ፡ ሰሓርቲ፦ 180 ክሳብ 200 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሓይልታት ትግራይ ትድግፉ ኢኹም ብዝብል ብግፍዒ ተቐቲሎም። ቅድሚ ሓደ ሰሙን መንግስትን መሻርኽቲ ሓይልታትን ኣብ ከባቢ ጨሊ ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ተሳዒሮም እዮም። ንተጋደልቲ ትግራይ ክደለዩ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ተመሊሶም፤ ሰባት ኣብ ውሽጢ ገዝኦም ተቐቲሎም። ገዛውቲ ተቓጺሎም፡ ኣእካልን ንብረትን ተዘሚቱ ወይ ተቓጺሉ። ብዙሓት ሰባት ኣሰሮም ኣይተረከበን ነይሩ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣማኢት ኣባይቲ ከምዝተቓጸሉ ናይሳተላይት ምስልታት ይሕብሩ። 2013Cheli Massacre: 180—200 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. A week earlier government and allied forces lost a battle against Tigray Forces around Cheli. They returned after a week looking for Tigray fighters. People were killed inside their house. Houses were burned and food stock looted or burned. Many people were still missing. Satellite imagery show hundreds of houses in the area burned. Location: Cheli, Saharti, South East Tigray. Feb 23, 2021
16 መቕተልቲ ዕዳጋ ሓሙስ፦ 5 ሰላማውያን ሰባት ብናይ ኤርትራ ወታሃደራት ተቐቲሎም። ነዚ ፍጻመ ግዳያት ጸብጺቦሞ። 2013Edaga Hamus Killings: 5 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Feb 23, 2021
17 ቅትለት ዝባን ገደና፦ 17 ወጣታት ብሰራዊት ኤርትራ ወታደራት ተረሺኖም። 2013Ziban Gedena Massacre: 17 young men were executed by Eritrean forces. Ziban Gedena is in Tahtay Adiyabo, North West Tigray. Feb 24, 2021
18 ፆም ነነዌNenewe Fast
19 ቅትለት ኩማ ሰብሓ፦ 6 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ኩማ ሰብሓ፡ ሳዕስዒ፡ ዞባ ምብራቕ። 2013Kuma Sebha Massacre: 6 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Residents reported the incident. Location: Kuma Sebha, Saesie, East Tigray. 10-11 February 2021
22 ህልቂት ሑመራ፦ ካብ 30 ክሳብ 250 ንፁሃት ተጋሩ። ብኣማኢት ዝቑጸሩ ሰላማውያን ሰባት ብሚሊሻ ኣምሓራ በስገዳድ ምስኣከብዎም ናብ ሩባ ተከዘ ተወሲዶም ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ካብ 22 ክሳብ 24 መጋቢት ዝተፈፀመ። 2013Humera Executions: 30—250 Civilians. Hundreds of civilians were rounded up by Amhara militia, transported to the Tekeze river and executed. Victims reported this incident. Setit Humera, West Tigray. 1-3 March 2021
22 ቅትለት እንትጮ፦ 7 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። 2013Enticho Killings: 7 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Enticho, Central Tigray. 1 March 2021
23 ስዕረት ወረርቲ ጥልያን ኣብ ዓድዋ ክብረ በዓል። 1888The Victory of the Battle of Adwa Against Italian Invaders. Mar 2 1896
23 ቕትለት ኣብ ምጉላት፦ 9 ሰላማውያን ሰባት ኣብ ከባቢ ሙጉላት ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ድሕሪ ምስዓሮም ወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሕነ ንምፍዳይ ብግፍዒ ቀቲለምዎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ምጉላት፡ ኣብ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ዞባ ምብራቕ ትርከብ። 2013Mugulat Killings: 9 Civilians were killed in revenge by Ethiopian and Eritrean soldiers after losing a battle in the surroundings of Mugulat. Victims reported this incident. Mugulat is in Ganta Afeshum, East Tigray. 2 March 2021
23 ጨፍጫፍ ኣዘባ፦ 5 ክሳብ 25 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ሰራዊት ኤርትራ ነታ ዓዲ ብደብዳብ ብምውቃዕ ቀጺሉ ናብታ ከተማ ብምእታው ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ተኹሲ ከፊቱ። ብዙሓት ሰባት ከምዝተቐትሉ ይግለጽ። ኣዘባ፡ ጋንታ ኣፈሹም፡ ዞባ ምብራቕ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። 2013Azeba Massacre: 5—25 Civilians were killed by Eritrean soldiers. The Eritrean army shelled the village and later went into the town and opened fire on the people there. Scores are reported to be killed. Victims reported this incident. Azeba, Ganta Afeshum, East Tigray. 2 March 2021
24 ቅትለት ስምረት፡ ብዘት፦ 7 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። 2013Simret, Bizet Killings: 7 Civilians killed by Eritrean soldiers. Victims reported the incident. 3 March 2021
24 ቅትለት ሰለኽለኻ፦ 31 ክሳብ 50 ሲቪላት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ኣብቲ ከባቢ ብዝተገበሪ ውግኣት ስለዝተሳዕሩ፡ ብውሕዱ 31 መንእሰያት ብሓይልታት ኤርትራ ገዛ ናብ ገዛ እንዳኣተዉ ከምዝተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦምዎ። 2013Selekleka Massacre: 31—50 Civilians were killed by Eritrean soldiers. Reports of at least 31 young people killed by Eritrean forces when they went house to house after lost battles in the area. Victims reported this incident. Selekleka, North West Tigray. 2 April, 2021
24 ቅትለት በረዘባ፡ ሳምረ፦ ካብ 20 ክሳብ 60 ሲቪላት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦምዎ። 2013Berezeba Massacre: 20—60 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Berezeba, Samre, South East Tigray. 5 March 2021
24 ቅትለት ሚካኤል ዓብዪ፦ 9 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ደጕዓ ተምቤን። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦምዎ። 2013Michael Abiy Killings: 9 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Michael Abiy, Degua Tembien, South East Tigray. March 3, 2021
24 ቅትለት ተጋሩ ብሓዊ ኣብ ጉባ፡ መተከል፦ 11 ሰላማውያን ሰባት ብሓይልታት ኢትዮጵያ ተቐቲሎምን ተቓጺሎምን። ሰላማውያን ሰባት ብፍሉይ ሓይሊ ኢትዮጵያ ብጥይት ተሃሪሞም ተቓጺሎም። ሓደ ሰብ ብህይወቱ እንተሎ ኣቓጺሎም ቀቲሎሞ። እቲ ተግባር በቶም ገበነኛታት ብቪድዮ ዝተቐድሐ እዩ። ኣይሲድ፡ ጉባ፡ መተከል፡ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦምዎ። 2014Tigrayans Killed and Burned: 11 Civilians were killed and burned by Ethiopian forces. Civilians were shot and burned by Ethiopian special forces. One man was burned alive. The act was recorded by the perpetrators on video. Victims reported this incident. Ayisid, Guba, Metekel, Benishangul-Gumuz. March 3, 2022
26 ቅትለት ነባር ሓድነት፡ ፊናርዋ፦ 6 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኤርትራ ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ፊናርዋ፡ ነባር ሐድነት፡ ዞባ ደቡብ ምብራቕ። 2013Nebar Hadnet Killings: 6 Civilians killed by Eritrean soldiers. Victims reported the incident.. Finarwa, Nebar Hadnet, Samre, South East Tigray. Mar 5, 2021
29 ቅትለት ዓዲ ሺፎር፡ ማርያም መኮ፦ 8 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ዓዲ ሽፎር፡ ማርያም መኮ፡ ስሓርቲ፡ ዞባ ደቡብ ምብራቕ። ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ። 2013Mariam Meko Massacre: 8 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Victims reported the incident. Adi Shifor, Mariam Meko, Saharti, South East Tigray. Mar 8-14, 2021
29 ቅትለት እስረት፡ ስሐርቲ፦ 17 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። እስረት፡ ስሓርቲ፡ ዞባ ደቡብ ምብራቕ። ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ፡ ኣብ ቑሸት ታሺ ውን ከምኡ ተፈጺሙ። 2013Esret Massacre: 17 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Victims reported the incident. Esret, Saharti, South East Tigray. Mar 8-14, 2021
29 ቅትለት ታሺ፡ ስሐርቲ፦ 33 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። ታሺ፡ ስሓርቲ፡ ዞባ ደቡብ ምብራቕ። ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ፡ ኣብ ቑሸት እስረት ውን ከምኡ ተፈጺሙ። 2013Esret Massacre: 3 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Victims reported the incident. Esret, Saharti, South East Tigray. Mar 8-14, 2021
29 ቅትለት ወይን፡ ወረዳ ሳምረ፦ 29 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። 29 ለካቲት ክሳብ 5 መጋቢት ዝተፈጸመ። ዞባ ደቡብ ምብራቕ። ኣብ ሰሓርቲ ውን ከምኡ ተፈጺሙ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። 2013Woyin Massacre: 29 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Woyin, Samre, South East Tigray. 8-14 March 2021
29 ቅትለት ጨሊ፡ ወረዳ ሰሓርቲ፦ 30 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። 29 ለካቲት ክሳብ 5 መጋቢት ዝተፈጸመ። ኣብ ሳምረ ውን ከምኡ ተፈጺሙ። ዞባ ደቡብ ምብራቕ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። 2013Cheli Massacre: 30 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Cheli, Saharti, South East Tigray. 8-14 March 2021
29 ቅትለት ዓዲ ቀዓላ፡ ወረዳ ሰሓርቲ፦ 27 ሰላማውያን ሰባት ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐቲሎም። 29 ለካቲት ክሳብ 5 መጋቢት ዝተፈጸመ። ዓዲ ቀዓላ፡ ወምበርታ፡ ሰሓርቲ፡ ዞባ ደቡብ ምብራቕ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦሞ። 2013Adi Qaela Massacre: 27 Civilians were killed by Ethiopian and Eritrean soldiers. Victims reported this incident. Wemberta, Saharti, South East Tigray. 8-14 March 2021
Amharic፡ ©Bible Society of Ethiopia, text from Bible.org. Geez: አኃው ማኅበር ሓዋርያት ፍሬ ሃይማኖት። Tigrigna: GeezExperiences and volunteers. Tigrigna SV: ©BSE, see version intro. WongelAdvocate is a product of the Tigrai Project's Living Word Gospel Ministry (ሕያው ቃል ወንጌል አገልግሎት).
©Copyright 2012-2024, WongelAdvocate.com. All rights reserved.