ሓምለ 2016
 Jul.8—Aug.6.2024
ሰንበት ሰኑይ ሰሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም
  
8
 
1
9
 
2
10
 
3
11
 
4
12
 
5
13
 
6
14
 
7
15
 
8
16
 
9
17
 
10
18
 
11
19
 
12
20
 
13
21
 
14
22
 
15
23
 
16
24
 
17
25
 
18
26
 
19
27
 
20
28
 
21
29
 
22
30
 
23
31
 
24
1
 
25
2
 
26
3
 
27
4
 
28
5
 
29
6
 
30
        
 1 ኣብ ሳልሳይ ወራር ደርጊ ዝተሰውኡ፦ ቀለበት ንጉሰ ታየ፡ ኣሰክሕ ተሻለ ግደይ፡ ሰመረ ቸንቶ ጥላሁን ካሕሳ፡ ኣባይ ቶምሶን፡ ኣለማየሁ ተፈሪ፡ ቡሽራ መሓመድ ኪያር፡ ሓጎስ ማንጁስ፡ ኣፅገባ፡ ተኽለ ሃይለ፡ ማይክል ገ.ክርስቶስ፡ ገብሩ ሓጎስ፡ ወልደስላሰ ግርማይ ጉማ፡ ያይንሸት፡ ልጅ ሃይለ ሃይላይ ሙሩፅ፡ ክፍሉ በርሀ፡ ኣረጋዊ መጭንቕ፡ ገረዝግሄር ጋላዲዎስ፡ በላይ ገ.መድህን በሌ ወዲ፡ መሓመድ፡ ገብረክርስቶስ፡ ገብረኣሊፍ፡ ገብረየሱስ፡ ደገፎም ዓላ፤ ይርከብዎም። ወርሒ ሰነን ሐምለን፤ 1970The Dergue’s Third Military Campaign against TPLF, fighters who gave up their lives: Qelebet, AseKeh, Semere Chento, Abay Thomson, Alemayehu Teferi and many others. Jun & Jul 1978
 5 በዓለ ሓወርያHawerya
 9 ቅትለት ተጋሩ ኣብ ወልድያ፦ 35 ሲቪላት ተጋሩ ብሚሊሻ ኣምሓራ ተቐቲሎም። ካብ ስዑዲ ዓረብ ዝተመልሱ 35 ተጋሩ ኣብ ከባቢ ወልድያ ኣብ ዝርከብ መፈተሺ ነቑጣ ከምዝተቐትሉ ይግለጽ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Woldiya Massacre: 35 Civilians were killed by Amhara militia. It is reported that 35 Tigrayans who returned from Saudi Arabia were killed at a checkpoint near Woldia. Victims reported this incident. Weldiya, North Wello, Amhara. 16 July 2021
 9 ህልቂት ሑመራ 1ይ፦ ኣስታት 5 ክሳብ 50 ሲቪል ብሚሊሻ ኣምሓራ ተቐቲሎም። ምልሻ ኣምሓራ ንሰላማውያን ሰባት ኣኪቦም ኣብ መዳጎኒ ማእኸል የእትውዎም ነይሮም። ሰባት ኣብ ጎደናታት ወይ ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ምስ ወጹ ይቕተሉ ነበሩ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ሬሳታት ኣብ ገምገም ሓንቲ ቁሸት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ሩባ ሑመራ ክሕጸብ ጀሚሩ። ገለ ካብቶም ሬሳታት ብኻራ ወይ ብጥይት ዝተወግአ ቁስሊ ከምዘርኣዩን ገሊኦም ድማ ኣእዳዎም ብድሕሪ ሕቖኦም ተኣሲሮም ከምዝነበሩን ተገሊጹ። ብመሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሑመራ ዝተፈፀመ ህልቂት ጭፍጨፋታት ሓሶት እዩ ምኽንያቱ እቶም ሬሳታት ኣብ ዓውደ ውግእ ክልል ዓፋር ዝተቐትሉ ተጋደልቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ። ኣብ 9 መዓልትታት እተገብረ ፍፃመ፡ ክሳብ 17 ሓምለ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Humera Massacre: 5—50 Civilians were killed by Amhara militia. Amhara militia were rounding up civilians and putting them in detention centers. People were killed in the streets or after being taken out of the prisons. A week later bodies started to wash up on the shores of a Sudanese village down stream of Humera. Some of the bodies showed stab wounds or bullet wounds and some had their hands tied behind their back. According to the Ethiopian government the claims of a massacre in Humera is false as the bodies might have been fighters killed on the battlefield the Afar region. Victims reported this incident. Humera, West Tigray. 16-24 July 2021
14 ሓይሊ 41 መራሕቲ፦ ዋልታ፡ ፍትዊ፡ ስየ፤ ሓይሊ 11 መራሕቲ፡ ሃይለ ፖርትሱዳን፡ ኣውዓሎም፤ ሓይሊ 21 መራሕቲ፡ ኣሕፈሮምን ሸዊትን፤ ላዕለዋይ መራሒ ሙሴ፤ ኣብ ዓዲ ነብሪኢድ ኣብ 500 ኣባላት ጠራናፊት መጥቃዕቲ ከፊተን 14 ሓምለ 1968 125 ማሪኾም ዝተረፉ ተበታቲኖም፤ ሱዳን ኣትዮም ኸኣን ኣባላት ኢዲሕ ሰራዊት ኮይኖም ቀፀሉ። 1968Hayli 41, leaders: Walta, Fitiwi, Siye; Hayli 11, leaders: Haile Port Sudan, Awalom; Hayli 21, leaders: Ahferom and Shewit; Overall leader Muse; the TPLF fighters attacked the 500-member Teranafit army in Adi Nebrid, capturing 125, the rest dispersed and fled to Sudan and joined EDU. Jul 2 1976
28 ህልቂት ሑመራ 2ይ፦ 13 ክሳብ 80 ሲቪል ብሚሊሻ ኣምሓራ ተቐቲሎም። ምልሻ ኣምሓራ ንሰላማውያን ሰባት ኣኪቦም ኣብ መዳጎኒ ማእኸል የእትውዎም ነይሮም። ሰባት ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ምስ ወጹ ተቐቲሎም። ኣብ ገምገም ሓንቲ ሱዳናዊት ቁሸት ኣብ ታሕታይ ሩባ ተከዘ ሬሳታት ክሕጸቡ ጀሚሮም። ገለ ካብቶም ሬሳታት ብኻራ ወይ ብጥይት ዝተወግአ ቁስሊ ከምዘርኣዩን ገሊኦም ድማ ኣእዳዎም ብድሕሪ ሕቖኦም ተኣሲሮም ከምዝነበሩን ተገሊጹ። 28 ሓምለ ክሳብ መጀመርታ ነሓሰ ዝተፈጸመ። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Humera Massacre: 13—80 Civilians were killed by Amhara militia. Amhara militia were rounding up civilians and putting them in detention centers. People were killed after being taken out of the prisons. Bodies started washing up on the shores of a Sudanese village down stream of Humera. Some of the bodies showed stab wounds or bullet wounds and some had their hands tied behind their back. Victims reported this incident. Humera, West Tigray. Aug 4-8, 2021
29 ቅትለት ተጋሩ ኣብ ውርጌሳ፦ ብናይ ዕስለ መጥቃዕቲ 28 ሲቪላት ተጋሩ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ተቐቲሎም። ናብ ኣዲስ ኣበባ እናተጓዕዙ እንከለዉ 28 ተኣሲሮም ዝነበሩ ናይ ትግራይ ዜጋታት ብዕስለ ተቀቲሎም። ግዳያት ነዚ ፍጻመ ጸብጺቦም። 2013Wurgesa Massacre: 28 Civilians were killed in a mob attack. A mob killed 28 Tigrayan detained civilians while they were being transported to Addis Ababa. Victims reported this incident. Wurgessa, N Wello, Amhara. 5 August 2021
Amharic፡ ©Bible Society of Ethiopia, text from Bible.org. Geez: አኃው ማኅበር ሓዋርያት ፍሬ ሃይማኖት። Tigrigna: GeezExperiences and volunteers. Tigrigna SV: ©BSE, see version intro. WongelAdvocate is a product of the Tigrai Project's Living Word Gospel Ministry (ሕያው ቃል ወንጌል አገልግሎት).
©Copyright 2012-2024, WongelAdvocate.com. All rights reserved.